Logo 2

Polityka prywatności

Polityka prywatności

 1. INFORMACJE OGÓLNE 

 1. Operatorem Aplikacji, usługodawcą świadczonych za jej pośrednictwem usług i administratorem danych osobowych jej Użytkowników jest JO Services Sp. z o. o. z siedzibą w Sopocie, ul. Andersa 24/3, 81-831 Sopot, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Gdańsk- Północ VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000469238, posiadająca REGON: 221917262, NIP:5851466675 („Operator”).

 2. W celu zapewnienia działalności Aplikacji Operator przetwarza dane osobowe jej Użytkowników.

 3. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników Aplikacji odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą o z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).

 

 

 1. DANE OSOBOWE

 

 1. Dane osobowe Użytkowników Aplikacji wykorzystywane są wyłącznie dla potrzeb zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania tj.:

 1. wskazania Użytkownikowi Aplikacji adresów, danych kontaktowych, oferty produktowej, tras dojazdu do punktów Podmiotów z branży gastronomiczno-rozrywkowej (“Podmioty)

 2. informowania Użytkowników Aplikacji o promocjach dostępnych w punktach należących do Podmiotów,

 3. weryfikowania uprawnień Użytkownika Aplikacji do skorzystania z niektórych Promocji dostępnych w punktach należących do Podmiotów,

 4. umożliwienia Użytkownikowi zintegrowania Aplikacji z jego kontem w serwisie Facebook,

 5. rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Użytkownika Aplikacji lub udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące Aplikacji.

 1. Aplikacja realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,

 2. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka"),

 3. poprzez gromadzenie logów serwera przez Operatora albo operatora hostingowego,

 4. poprzez informacje pozyskane po dobrowolnym połączeniu Aplikacji z kontem Facebook.

 1. Operator gromadzi i wykorzystuje wyłącznie takie informacje dotyczące Użytkowników Aplikacji, które są niezbędne dla zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania, tj.

 1. unikalny numer seryjny i lokalizacja urządzenia mobilnego, na którym Użytkownik uruchomił Aplikację,

 2. adres poczty elektronicznej i nick Użytkownika, w przypadku założenia konta przez Partyplanner.pl

 1. Udostępnienie powyższych danych osobowych przez Użytkowników Aplikacji jest dobrowolne, niemniej konieczne do korzystania z jej funkcjonalności.

 2. Użytkownicy Aplikacji mają prawo dostępu do przetwarzanych przez Operatora danych osobowych, które ich dotyczą. Użytkownicy Aplikacji mają prawo poprawiania, uzupełniania, usuwania i żądania zaprzestania przetwarzania tych danych.

 3. Dane osobowe usunięte przez Użytkownika Aplikacji Operator przestaje przetwarzać niezwłocznie. Operator zastrzega sobie jednak prawo przetwarzania danych osobowych Użytkownika Aplikacji obejmujących unikalny numer seryjny urządzenia mobilnego, na którym Użytkownik uruchomił Aplikację przez okres jednego roku od dnia usunięcia Aplikacji z tego urządzenia.

 4. Dane osobowe Użytkowników Aplikacji obejmujące adres poczty elektronicznej, imię i nazwisko Operator przestaje przetwarzać po upływie 30 dni od rozpatrzenia reklamacji lub udzielenia odpowiedzi na pytanie Użytkownika.

 5. Bez zgody Użytkownika Aplikacja nie upublicznia żadnych informacji, które go dotyczą.

 6. Aplikacja może używać danych dotyczących lokalizacji, dostarczanych przez API (Interfejs Programowania Aplikacji) urządzenia, w celu lokalizowania urządzenia na mapie i korzystania z funkcji dodatkowych tej mapy (filtry, określanie odległości do najbliższego punktu Podmiotu). Funkcja lokalizacji urządzenia może zostać w dowolnym momencie wyłączona przez Użytkownika w ustawieniach systemu.

 

 1. ZBIERANIE INFORMACJI 1. Aplikacja zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika.

 2. Aplikacja może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą Użytkownika.

 4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 5. Dane podane przez Użytkowników podczas rejestracji mogą być przekazane podmiotom współpracującym z Operatorem w zakresie świadczenia usług Użytkowników. W szczególności są to lokale usługowe oraz handlowe promowane w Aplikacji.

 

 1. UDOSTĘPNIANIE DANYCH

 

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby wyrażoną poprzez instalację Aplikacji i zalogowanie się w niej.

 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Aplikację upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

 

 

 1. PLIKI COOKIES

 

 1. Aplikacja korzysta z plików cookies.

 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Aplikacji i przeznaczone są do korzystania z Aplikacji.

 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Aplikacji pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator.

 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Aplikacji korzystają z aplikacji, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

 2. utrzymanie sesji Użytkownika Aplikacji (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na ekranie Aplikacji ponownie wpisywać loginu i hasła;

 3. określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

 1. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Aplikacji i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Operatorem Aplikacji reklamodawców oraz partnerów.

 2. Aplikacja wykorzystuje pliki typu cookies jeżeli Użytkownik zintegrował ją z własnym kontem na portal społecznościowym Facebook. W takiej sytuacji pliki cookies przechowują informacje o nazwie konta, unikalnym numerze i haśle do konta na portal społecznościowym Facebook, w celu umożliwienia Użytkownikowi Aplikacji korzystania z konta w tym portal bez konieczności ponowngo logowania. Informacje przechowywane w plikach cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu mobilnym i zainstalowanym w nim oprogramowaniu.

 3. Użytkownicy Aplikacji mogą samodzielnie określić warunki przechowywania powyższych informacji przez pliki cookies, w tym zablokować Aplikacji dostęp do tych informacji, zmieniając ustawienia oprogramowania zaintaslowanego w urządzeniu mobilnym.

 4. Użytkownik, który połączy się z Aplikacją przez konto na serwisie Facebook ma wykonaną kopię zapasową swoich ustawień (ulubione i ustawienia aplikacji). Dodatkowym efektem połączenia przez konto na serwisie Facebook jest pokazanie w Aplikacji imienia i nazwiska zalogowanego użytkownika wraz z jego awatarem. Te dane pozostają jednak wyłącznie w serwisie Facebook, nie są zapisywane w Aplikacji. 

 1. LOGI SERWERA

 

 1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Aplikacją oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych i pozyskiwania informacji nt. wykrozystywania Aplikacji w celu ich usprawniania pod kątem oczekiwań Użytkowników.

 2. Dane mogą być kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stron związane z Aplikacją.

 3. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.